Array

גריפ מקורי - Fujifilm Hand Grip HG-XE1 for X-E1/2

גריפ מקורי - Fujifilm Hand Grip HG-XE1 for X-E1/2

סקירה מהירה

גריפ מקורי - Fujifilm Hand Grip HG-XE1 for X-E1/2


גריפ מקורית למצלמות Fujifilm X-E1/X-E2


מאפשר אחיזה יציבה במצלמה בעת צילומים בחשיפות ארוכות.

מתחבר למצלמה באמצעות בורג לתבריג החצובה.


כולל תבריג לחיבור חצובה.